Denne sides indhold: (tryk på emnet)

Hvad er opdræt?
Avlsmetoder
Parring
Drægtighed
Fødsel
De 3 sier

                         


Hvad er opdræt?


                                                                                                                                                                                   


At opdrætte kan være / er meget dyrt, og de fleste opdrættere vil aldrig få balance i regnskabet.
Det er en hobby, som for det meste giver nogle gode oplevelser og glæde
.
Grundlaget for et seriøst opdræt består bla. af følgende:


 


Stambog:
 

Avlsdyr må udvælges omhyggeligt. Her kan stambogen være med til at give indsigt i det
udvalgte avlsdyrs eksteriørmæssige
(udstillingstitler), sundhedsmæssige, og de psykiske
stærke og svage sider (spørg opdrætteren),og måske kan der oplyses om avlsresultater.
 Amerikansk database over Pomeranians stamlinier

Russisk database over Russisk Toy, langhåret / korthåret
                                                                                                              

Sundhed:            Alle avlsdyr bør undersøges og erklæres fri for racens generelle arvelige lidelser inden de indgår i opdrættet.
Dette for at mindske muligheden for at give problemet videre til hvalpene.Udstilling:                                      
Udstillinger giver et billede af de hunde, som kommer nærmest idealet ( = standarden). Hundene bliver vurderet som et resultat af avl, men siger intet om hundens avlsværdi.
Det er en bedømmelse af stærke/svage sider i forhold til standarden.                        

Standard: 
FCI har opstillet en standard for hver race, for at fastholde karakteristika såvel fysisk som psykisk. Standarden er idealbilledet af racen, og jo nærmere din hund kommer dette idealbillede, jo mere egner den sig til avl, set ud fra eksteriøret, bevægelser og temperament


Uddannelse:               

                  


1. dag:2. dag:
3. dag:


                    4. dag:                                                                      
I følge hundeloven, skal alle opdrættere med mere end 2 kuld hvalpe om året gennemgå hundeholderuddannelsen, som er en 4 dages uddannelse, som indtil nu kun arrangeres af DKK og DDH.

Folketinget har besluttet, at det fra den 1. august 2010 er et krav, at man har gennemført en 32-timers uddannelse, hvis man enten opdrætter mere end to kuld hvalpe om året.. Hvis man havde en tilladelse fra myndighederne til at drive erhvervsmæssigt hundehold før den 1. aug. 2010, så har man en frist til at få gennemført uddannelsen frem til udgangen af 2012.Uddannelsen skal indeholde en række emner, som er fastsat af Justitsministeriet. DKK udbyder denne 32 timers Hundeholderuddannelse. Uddannelsen er åben både for DKK medlemmer og for andre.Indholdet af hundeholderuddannelsen:
Gældende lovgivning i relation til hunde og opdræt
Hygiejne - rengøring ude/inde.

Smittebeskyttelse - desinfektionsmidler
Hundens adfærd og velfærd
Genetik , Anatomi, smitsomme sygdomme og parasitter
Reproduktion - parring, drægtighed og fødsel.

Racekendskab
Miljøpåvirkning

Ernæring og daglig røgt og pleje
Hvad skal en hvalpekøber anskaffe sig
Socialisering / motivation
Førstehjælp og mental førstehjælpSelvom om man ikke har mere end 2 kuld om året, er uddannelsen et rigtig godt arbejdsredskab til et seriøst opdræt.
                                                                                                                                                  Til toppen

Avlsmetoder


                                                                                                                                                                                 

                        

Indavl/linieavl :
= Avl mellem hunde, der er tættere beslægtet end racens gennemsnit.Denne form for avl er IKKE for nybegyndere, da man skal have et indgående kendskab til begge hundes stamlinier, fordi man kan fordoble de dårlige egenskaber, ligesom man kan fordoble de gode egenskaber.

Ved linie/indavl bør man ikke avle tættere end fætter/kusine = 6,25 %

Slægtskabet mellem en hund og dens: Grad (%): Parring af en hund med en af dens: Giver en indavlsgrad hos afkommet på (%)
Bedsteforældre 25%
Bedsteforældre 12,5%
Forældre 50%
Tante/Onkel
12,5%
Helsøskende 50%
Forældre 25%
Halvsøskende 25%
Helsøskende 25%
Fætter/Kusine 12,5%
Halvsøskende 12,5%

                          
Fætter/Kusine 6,25%


             

              
Udavl:
= Avl på ubeslægtede hunde. Kan anvendes, når racen trænger til nyt blod.


                                               
Matadoravl
 = Matadoravl er når en bestemt hanhund bliver far til mange hvalpe. Dette gør den genetiske variation mindre, men i små racer er det meget svært  at overholde. Genetikerne siger, at en hanhund ikke bør være far til mere end 25% af racens gennemsnitlige årlige registreringstal.


                          
Kompensationsavl
= Kompenssation betyder at man erstatter noget manglende.Ved at parre en hund med nogle stærke sider ,der hvor ens egen hund har svage side, vil det kunne kompensere  fejlene på afkommet. Her skal den generelle kvalitet på begge hunde være iorden, ellers kan der opstå helt andre fejl på afkommet
.


         
a) Typeavl i forbindelse med udavl:
= Parring med ubeslægtede hunde valgt ud fra type.


b) Typeavl i forbindelse med linie/indavl:
= Parring med nært beslægtede hunde af samme type


Til toppen


Parring


                                                                                                                                


Selve parringen:
Tæven vil bløde fra skeden i begyndelsen af hendes løbetid. 10-12 dage efter er hun klar til parringen, men der kan forkomme flere dages afvigelser, så for at være helt sikker på en gennemført parring, må tæven lukkes sammen med hannen hver dag fra 8.-9. dagen under opsyn. Hvis tæven afviser, er det ikke tid endnu. Ellers er man nødt til at få foretaget en hormon test hos dyrlægen.
En tæve, der er højløbsk og parat til parring, vil ofte svinge halen til siden, når hun bliver berørt ved haleroden.
Når parringen finder sted, vil hannen lave nogle hurtige parringsbevægelser, for derefter at vende så hundene står med bagdelene mod hinanden ( se billede). Her skal parringen være overvåget, fordi tæven kan slæbe afsted med hannen, som ikke kan gøre sig fri af tæven, før svulmelegemet i hans kønsorgan er aftaget. Imens  pumpes sæden over i tæven. Dette kan tage fra få minutter til 1 time.Til toppenDrægtighed


                                                                                                                        
 


         


Par = Parret ; Fød = Fødsel                                             Drægtighedskalender

         ( Skemaet er baseret på en drægtighedsperiode på 63 dage. Der er taget forbehold for, at der er 28 dage i februar)

Jan

Marts

Febr.

April

Marts

Maj

April

Juni

Maj

Juli

Juni

Aug.

Juli

Sept.

Aug.

Okt.

Sept.

Nov.

Okt

Dec.

Nov.

Jan.

Dec.

Febr.

Par
Fød Par Fød Par Fød Par Fød Par Fød Par Fød Par Fød Par Fød Par Fød Par Fød Par Fød Par Fød

1

5

1

5

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

2

6

2

6

2

4

2

4

2

4

2

4

2

3

2

4

2

4

2

4

2

4

2

3

3

7

3

7

3

5

3

5

3

5

3

5

3

4

3

5

3

5

3

5

3

5

3

4

4

8

4

8

4

6

4

6

4

6

4

6

4

5

4

6

4

6

4

6

4

6

4

5

5

9

5

9

5

7

5

7

5

7

5

7

5

6

5

7

5

7

5

7

5

7

5

6

6

10

6

10

6

8

6

8

6

8

6

8

6

7

6

8

6

8

6

8

6

8

6

7

7

11

7

11

7

9

7

9

7

9

7

9

7

8

7

9

7

9

7

9

7

9

7

8

8

12

8

12

8

10

8

10

8

10

8

10

8

9

8

10

8

10

8

10

8

10

8

9

9

13

9

13

9

11

9

11

9

11

9

11

9

10

9

11

9

11

9

11

9

11

9

10

10

14

10

14

10

12

10

12

10

12

10

12

10

11

10

12

10

12

10

12

10

12

10

11

11

15

11

15

11

13

11

13

11

13

11

13

11

12

11

13

11

13

11

13

11

13

11

12

12

16

12

16

12

14

12

14

12

14

12

14

12

13

12

14

12

14

12

14

12

14

12

13

13

17

13

17

13

15

13

15

13

15

13

15

13

14

13

15

13

15

13

15

13

15

13

14

14

18

14

18

14

16

14

16

14

16

14

16

14

15

14

16

14

16

14

16

14

16

14

15

15

19

15

19

15

17

15

17

15

17

15

17

15

16

15

17

15

17

15

17

15

17

15

16

16

20

16

20

16

18

16

18

16

18

16

18

16

17

16

18

16

18

16

18

16

18

16

17

17

21

17

21

17

19

17

19

17

19

17

19

17

18

17

19

17

19

17

19

17

19

17

18

18

22

18

22

18

20

18

20

18

20

18

20

18

19

18

20

18

20

18

20

18

20

18

19

19

23

19

23

19

21

19

21

19

21

19

21

19

20

19

21

19

21

19

21

19

21

19

20

20

24

20

24

20

22

20

22

20

22

20

22

20

21

20

22

20

22

20

22

20

22

20

21

21

25

21

25

21

23

21

23

21

23

21

23

21

22

21

23

21

23

21

23

21

23

21

22

22

26

22

26

22

24

22

24

22

24

22

24

22

23

22

24

22

24

22

24

22

24

22

23

23

27

23

27

23

25

23

25

23

25

23

25

23

24

23

25

23

25

23

25

23

25

23

24

24

28

24

28

24

26

24

26

24

26

24

26

24

25

24

26

24

26

24

26

24

26

24

25

25

29

25

29

25

27

25

27

25

27

25

27

25

26

25

27

25

27

25

27

25

27

25

26

26

30

26

30

26

28

26

28

26

28

26

28

26

27

26

28

26

28

26

28

26

28

26

27

 

 

 

Maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

31

27

1

27

29

27

29

27

29

27

29

27

28

27

29

27

29

27

29

27

29

27

28

 

April

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marts

28

1

28

2

28

30

28

30

28

30

28

30

28

29

28

30

28

30

28

30

28

30

28

1

 

 

 

 

 

 

 

Juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec.

 

 

 

 

 

 

29

2

 

 

29

31

29

1

29

31

29

31

29

30

29

31

29

1

29

31

29

31

29

2

 

 

 

 

 

Juni

 

 

 

Aug.

 

Sept.

 

Okt.

 

Nov.

 

 

 

Jan.

 

Febr.

 

 

30

3

 

 

30

1

30

2

30

1

30

1

30

1

30

1

30

2

30

1

30

1

30

3

31

4

 

 

31

2

 

 

31

2

 

2

31

2

 

2

 

 

 

2

31

 

31

4


Perioden varer 61-63 dage. I den første måned, skal tæven have det normale foder og motioneres som hun plejer at blive det. I den sidste tid, skal hun have foder med mere protein og energi i. Her er hvalpefoder ideelt. I den sidste tid får tæven madrationen fordelt over 3 måltider, fordi maven ikke kan rumme så meget af gangen på grund af hvalpene.
Tæven skal have en ormekur 3 uger før forventet fødsel. Jeg måler altid tævens temperatur morgen og aften 1 uge før forventet fødsel, fordi temperaturen ofte falder 1 grad fra den normale temperatur  ca 1 døgn før fødslen begynder med opblokningen, hvor tæven er urolig og reder seng, indtil presseveerne kommer, og hvalpen fødes.

Litteratur:
"Hvalpe på vej" af Birgitte Schjøth


Det er blevet mere og mere almindeligt at tæven bliver vaccineret for herpesvirus to dage før eller to dage efter første parring og igen ca 10 dage før forventet fødsel, for at undgå hvalpedød.Dette fordi ca 60-80% af alle danske hunde har virusset i blodet, men ingen symptomer. Disse symptomer, som feks tidlig abort, eller hvalpe,der dør inden de er 5 dage gamle, kommer kun frem ved opdræt.


Til toppen


Fødsel


                                                                                                             

Jeg vil nøjes med at sætte billeder ind her af stolte mødre med deres nyfødt.


                       

Til toppen

                                           

Sandhedens-, godhedens- og nyttighedens sier:

 Hvor mange mennesker mødes, opstår der ofte en del sladder og bagtalelser…..

 

Sokrates, den store vismand, fik besøg af en af sine bekendte, der med synlig velbehag skulle til at fortælle om en fælles bekendt.

Sokrates standsede ham, og sagde: ”Har du ladet din viden gå igennem de tre sier?” Nej han kendte intet til de tre sier.

Sokrates sagde: ” Den første si er sandhedens si. Er det noget sandt du vil fortælle?”

 Nej det kunne han ikke garantere, men hans kilde plejede at være pålidelig.

” Den anden si er godhedens si: Er det noget godt du vil fortælle? ”

Nej det var det i hvert fald ikke.

” Den tredie si er nyttighedens si. Er det til nogen nytte, at du fortæller mig din viden?”

 Nej, det kunne man vist ikke sige.

”Der ser du” sagde Sokrates, ”du ved ikke om det er sandt, og det er ikke godt, det du vil berette, og så er det heller ikke nyttigt. Jeg vil derfor bede dig holde din viden for dig selv.”

                                       

Til toppen